Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arduino ile keypad nasıl kullanılır birlikte inceleyeceğiz piyasada farklı şekillerde keypad ler mevcut bunlardan bir tanesini almanız yeterli türü çok fark etmiyor sadece ufak tefek bağlantı farklılığı yada tuşların konumu değişebiliyor. bir keypad aldınız nasıl bağlayacaksınız bu sorunun cevabı da resimde gösterildiği gibi arkadaşlar. Keypad de bulunan 8 pin (modele bağlı olarak değişebilir) arduinonun dijital 2.pininden 9.pinine kadar sırayla bağlanarak bağlantısını gerçekleştirebiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağlantıyı yaptıktan sonra yüklememiz gereken bir de kütüphanemiz mevcut kütüphaneye arduinonun kütüphane yöneticisinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kütüphanemizi yükledikten sonra arduino ide de dosya menüsünden örnekler sekmesinde en altta kütüphane içerisindeki örnekleri görebiliriz. bizde burada o örneklerden bir tanesini analiz edelim.

#include <Keypad.h>
//keypadin satır ve sutun sayisini giriyoruz.
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
//satır ve sutun sayılarına bağlı olarak tuş takımının karakterlerini belirtiyoruz
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
 {'0','1','2','3'},
 {'4','5','6','7'},
 {'8','9','A','B'},
 {'C','D','E','F'}
};
//bağladığımız pinleri belirtiyoruz
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2};
byte colPins[COLS] = {9, 8, 7, 6};
//girilen tüm değerleri kutuphaneye gonderiyoruz ve customKeypad keypadimize bu ismi veriyoruz.
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); 

void setup(){
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop(){
  //keypadden değer okuyoruz
 char customKey = customKeypad.getKey();
 //eger herhangi bir tusa basılmıssa basılan tusun karakterini serial monitore yazdırıyoruz.
 if (customKey){
  Serial.println(customKey);
 }
}

Evet kodlarımız bunlar gerekli açıklamaları yorum satırlarında belirttim arkadaşlar sizin de sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz.

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda dizi kavramını programalama dillerinde nasıl kullandığımız hakkında fikir sahibi olacağız. Öncelikle şunu söylemem gerekir eğer birden fazla değerle uğraşacaksak dizileri kullanmamız gerekir. örneğin kullanıcıdan 10 değer alıp bunları saklarken her biri için farklı değişken oluşturmak yerine bir dizi de hepsini saklayabiliriz. C++ da dizilerin kulanımına bakacak olursak:

İlk olarak bir değişken tanımlarken nasıl veri türünü seçiyorsak dizilerinde int, float gibi veri türünü seçmeliyiz

int degisken; olarak değişkenleri tanımlıyorduk dizilerin değişkenlerden tek farkı bir boyutlarının olması yani şunu demek istiyorum bir dizi 50 değerin birleşiminden de olabilir 2 değerin birleşiminden de

Dizileri  tanımlarken eleman sayısını fazla fazla girebiliriz bunlardan sadece dolu olanlar bize gözükür yada direk ihtiyacımız kadar eleman sayısı yazabiliriz.

Diziler 0 dan başlar yani diziye ilk girilen eleman dizinin 0.elemanıdır.

dizinin elemanlarına değer atarken de yapmamız gereken

dizi[0]=1;

bunun anlamı dizinin 0.elemanına 1 değerini atamak

dizi[1]=5;

bunun anlamı da 1.elemana 5 değerini atamaktır.

hemen bir örnek yaparak konuyu daha iyi kavramaya çalışalım

#include <iostream>
using namespace std;
int dizi[10],i;
main(){
  for(i=0;i<10;i++)
  {
    cout<<"Dizinin "<<i<<".elemanini girin=";
    cin>>dizi[i];
  }
  for(i=0;i<10;i++)
  {
    cout<<"Dizinin "<<i<<".elemanini=";
    cout<<dizi[i]<<"\n";
  }
  
}

örneğimizde dizilere eleman atarken for döngüsünü kullandık bunun amacı 10 tane değeri olan bir diziye tek tek eleman girdirmek çok zor olacaktır biz de döngü kullanarak bu sorunu çözdük ve hem kod fazlalığından kurtulduk hemde zamandan tasarruf ettik. Özetlemek gerekirse diziler bizim hayatımıza birden fazla değerle uğraşacağımız zamanlarda girecek tek değer için değişken tanımlamamız yeterli olacaktır.

Arduino kullanımında şu ana kadar sadece DHT22 ve LCD kullanımını gördük bu örnekte bu iki elemanı ortak olarak bir uygulamada kullancağız. DHT22 sıcaklık nem sensöründen okunan değeri LCD de ekrana yazdıran kodu göreceğiz böylece serial monitörden değil LCD den değerlerimizi okuyabileceğiz.

İlk olarak bağlantıları yapalım daha önce iki elemanında bağlantısını ayrı ayrı göstermiştik. Tek tek göstermek gerekirse

LCD nin

scl pini -> Arduino scl giriş

sda pini -> Arduino sda giriş

VCC pini -> Arduino 5v çıkış

GND pini -> Arduino GND çıkışı

DHT22 ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağlantıları yaptıktan sonra sözü fazla uzatmadan kodlarımıza geçelim arkadaşlar zaten önceki örneklere bakmışsanız kodlara aşinasınız demektir.

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include "DHT.h"
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 16, 2);
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup()
{
	lcd.begin();
 dht.begin();
	lcd.backlight();
}
void loop()
{
 delay(2000);
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  lcd.println("Deger Okunamadi");
  return;
 }
 //setcursor ile yazıya başlayacağımız kısmı lcd nin 0.satır 0.sutun olarak ayarlıyoruz.
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("H: ");
 lcd.print(h);
 lcd.print(" %");
  //setcursor ile bu sefer bir alt satıra iniyoruz lcd nin 1.satır 0.sutun olarak ayarlıyoruz.
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("T: ");
 lcd.print(t);
 lcd.print(" *C ");
}

Evet benzer kodları bütün sensörler için yazabiliriz sadece değişkenleri değiştirerek lcd ye istediğimiz değerleri yazdırabiliriz. Evet arkadaşlar bu örneğide burada noktalıyoruz sorunuz olursa yorumlarda sorunuzu sorabilirsiniz elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım kolay gelsin 🙂

Merhaba arkadaşlar bugün lcd ekrana nasıl yazı yazdırırız bunu göreceğiz. İlk olarak şunu söylememde fayda var benim kullandığım lcd i2c iletişimini kullanıyor size de bunu tavsiye ederim aksi takdirde çok fazla bağlantı kablosu ortaya çıkıyor.

Kullandığımız i2c iletişimli lcd nin 4 bacğı var arkadaşlar bular GND VCC SCL SDA bacaklarıdır. VCC bacağı arduino 5v çıkışına bağlanacak diğerleri yine arduino üzerinde yazılı yerlere bağlanarak bağlantı tamamlanacak arkadaşlar

I2c iletişimini kullanarak lcd ekranı çalıştırmak istediğimizde yapmamız gereken ilk iş i2c adresimizi öğrenmek bu farklı arduino tipleri için farklı değerler alabilir bunu yapmak için i2cscanner kodumuzu arduinoya ilk olarak yüklemeliyiz ve i2c adres bilgimizi almalıyız.

//wire kutuphanesi i2c haberleşme için gerekli
#include <Wire.h>
void setup()
{
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial);       // Leonardo: wait for serial monitor
 Serial.println("\nI2C Scanner");
}
void loop()
{
 byte error, address;
 int nDevices;
 Serial.println("Scanning...");
 
 nDevices = 0;
 for(address = 1; address < 127; address++ )
 {
  Wire.beginTransmission(address);
  error = Wire.endTransmission();
  if (error == 0)
  {
   Serial.print("I2C device found at address 0x");
   if (address<16)
    Serial.print("0");
   Serial.print(address,HEX);
   Serial.println(" !");
   nDevices++;
  }
  else if (error==4)
  {
   Serial.print("Unknown error at address 0x");
   if (address<16)
    Serial.print("0");
   Serial.println(address,HEX);
  }  
 }
 if (nDevices == 0)
  Serial.println("No I2C devices found\n");
 else
  Serial.println("done\n");
 
 delay(5000);      // wait 5 seconds for next scan
}

//Evet arkadaşlar kodumuz bu bu kodu bende arduino forumdan aldım kaynak linki sizinle de paylaşırım
//sizin yapmanız gereken kodu çalıştırmak ve adres bilggisini almak kodlarda bazı satırlar
//kutuphaneye has satırlar oldugu için anlamak biraz zor olabilir ama özünde bulduğu i2c adresleri
//ekrana yazdıran bulamazsa bulunamadı diye uyarı veren bir kod dizisi :)

https://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner kodun bulunduğu kaynak burası arkadaşlar

bu kodu çalıştırdığınızda serial monitorde karşılaşacağınız ekran şu şekilde olacak

evet gördüğünüz gibi 0x3F adresi benim i2c adresim sizde bu farklı bir değer olabilir bu değeri not alalım biraz sonra ihtiyacımız olacak arkadaşlar.

 

 

 

i2c bağlantı adresimizi öğrendikten sonra lcd mizin kutuphanesini indirmemiz gerekiyor. Kütüphane yöneticisinden resimde vermiş olduğum kütüphaneyi kurabilirsiniz arkadaşlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kütüphanemizi kurduktan sonra kodlarımız geçiyoruz arkadaşlar

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

//evet arkadaşlar lcd mizin kaç satır ve sütundan olduğunu burada belirtmemiz gerekiyor
//benimki 2 satır 16 sutun seklinde ve 0x3F deaz önce öğrendiğimiz i2c adresi sizde kendi adresinizi 
//yazmalısınız
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 16, 2);

void setup()
{
	// Lcd ekrnı çalıştırıyoruz ve arka ışık fonksiyonumuzu çağırıyoruz
	lcd.begin();
	lcd.backlight();
	//lcd.print ile lcd ekrana istediğimizi yazdırabiliriz arkadaşlar
	lcd.print("Ornek Yazilim!");
}

void loop()
{
	//surekli dondurecek bir kod olmadığı için loop fonksiyonu boş kalacak
}

Evet arkadaşlar bu örneği de burada noktalıyoruz kolay gelsin arkadaşlar soruları yorum kısmından sorabilirsiniz.

Değişik sorularda bugün savaş uçaklarını konu edineceğiz. Senaryoya geçiyoruz hemen heyecanlı bir soru olacak 🙂

SORU:

Ülkenin sana ihtiyacı var… Zor zamanlar geçiriyorsunuz tehditler var ve senden bu hedefleri vurman bekleniyor. Bir savaş uçağı kullanıyorsun yerden 5000 metre yükseklikten den bombardıman yapacaksın ve saniyedeki hızın 405,5 metre bombanın menzilini havada uçuş süresini bulan programı kullanmanız gerekiyor bunun için bu programı yazmalısınız.

(Yazılımda basit eğik atış denklemleri kullanılması yeterli)

Fomuller aşağıda verilmişir. g=9,81m/s^2

Xmenzil=Vot
H=1/2gt2

Yazılımın devamında sizden 3 farklı yere bombardıman yapmanız bekleniyor bunlar uçağın bulunduğu konumdan 25, 30 ve 35 km uzağındaki hedefler. Bu noktaları vurmanız için ilk konumdan ne kadar ileride bombaları atmalısınız?

 

 

 

 

 

ÇÖZÜM:

çözümümüz gayet basit olacak arkadaşlar ve kısa önceki örneğe göre 🙂 yapmamız gereken sadece olayı düşünmek soru sözel olduğu için bazen karıştırabiliyoruz benimde bir yanlışım varsa uyarabilirsiniz

#include <iostream>
#include <math.h>
//sqrt fonksiyonu için math.h kütüphanesinni çağırmlıyız
using namespace std;
float v0,h,t,menzil,g,birincihedef,ikincihedef,ucuncuhedef;
main(){
	cout<<"Ucagin hizi=405.5m/s.\n";
	v0=405.5;
	cout<<"Ucagin yerden yuksekligi=5000m.\n";
	h=5000;
	cout<<"Yer cekimii ivmesi 9.81m/s^2 alinmisir.\n";
	g=9.81;
	//sqrt fonksiyonu kök alma fonksiyonudur sqrt(kök alınacaklar işlem) olarak kullanılır
	t = sqrt((2*h)/g);
	menzil = v0*t;
	cout<<"Bombanin havada kalma suresi="<<t<<"\n";
	cout<<"Bombanin dusecegi mesafe "<<menzil<<"m ilersidir.\n";
	cout<<"Hedeflenen 3 konumun sizden uzakliklari 25, 30 ve 35km dir\n";
	birincihedef=25000-menzil;
	ikincihedef=30000-menzil;
	ucuncuhedef=35000-menzil;
	cout<<"Birinci hedefi vurmak için "<<birincihedef<<"m ilerleyip atesleme yapmalisiniz.\n";
	cout<<"Ikinci hedefi vurmak için "<<ikincihedef<<"m ilerleyip atesleme yapmalisiniz.\n";
	cout<<"Ucuncu hedefi vurmak için "<<ucuncuhedef<<"m ilerleyip atesleme yapmalisiniz.\n";
}

Not:örnekte kullanılan değerler uydurma değerlerdir gerçekle alakası yoktur.

Değişik bir örnekle devam edelim arkadaşlar bu örneğimiz biraz daha öğrendiklerimizi kullanabilmek için yapılmış bir örnek olacak Soru biraz uzun olabilir gözünüz korkmasın 🙂

C++ Yazılım Kafe Robot Garson Çalışma Kodu

Yazılım kafe teknolojik yeniliklere açık bir işletmedir. Garson olarak robotları kullanmak isteyen kafe sahibi bu iş için bir ekipten yardım almak istiyor ve tebrik ederiz bu ekibin içinde siz de varsınız. Size ekipte düşen görev robotun yazılım kodlarını yazmak. Konuyu biraz daha detaylı anlatalım.

Robotun bulunduğu konum koordinat düzleminde (0,0) konumu olarak belirlenmiş ve robot işi olmadığı sürece bu konumda bekliyor olacak. kafe ta toplam 8 masa var ve her masa için robotun duracağı koordinatları şekil üzerinde gösterilmiştir. Her masada robotu çağırmak için butonlar bulunuyor butona basıldığında robot butona basılmış olan masaya gidecek müşteriye şu seçenekleri sunacak:

1)Çay

2)Kahve

3)Kola

4)Ayran

5)Soda

6)Su

7)Hiçbiri

Müşteri istediği içeceğin numarasını robot üzerindeki tuşlardan tuşlayacak ve robot (0,0) konumuna dönecek.

İlk etapta yapmanız beklenen bu devamında kodlara ekleme yapabilirsin bunun için düzenli yazmaya gayret etmenizi öneririz


Evet arkadaşlar soru size çok karışık ve zor gelmiş olabilir ama göründüğü gibi olmadığını çözerken beraber göreceğiz 🙂

CEVAP:

Örneğin çözümü aşağıda arkadaşlar masa sayısı çok olması nedeniyle biraz uzun oldu ama genelde kopyala yapıştır yapıp düzenleme mantığıyla kısa sürede bitiyor kod içerisinde açıklama satırları mevcut olduğu için burada uzun uzun açıklamayacağım arkadaşlar hatalarım olabilir beraber düzeltiriz uyarırsanız 🙂 sorularınızı da alabilirim kolay gelsin uzunluguna bakmayın kendiniz yazmaya çalışın önemli olan mantığını kavramak 🙂

#include <iostream>
using namespace std;
int secenek,masa1,masa2,masa3,masa4,masa5,masa6,masa7,masa8,i,j;
main(){
	//Baslangıç durumu
	i=0;
	j=0;
	//Dugmeye basildiginde hangi masadan basilmissa o masanin degeri 1 olacaktir.
	masa1=0;
	masa2=0;
	masa3=0;
	masa4=0;
	masa5=0;
	masa6=0;
	masa7=0;
	masa8=0;
	if(masa1==1)
	{
		//Robotu hareket ettiriyoruz. Robot ilk olarak y ekseninde ilerleyecek
		//daha sonra x ekseninde ilerlemeye devam edecektir.
		for(j=0;j<=5;j++)
		{
		cout<<"y="<<j<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		for(i=0;i>=-10;i--)
		{
		cout<<"x="<<i<<"\t";
		}
		//Robot belirtilen konuma ulasinca secenekleri gosterecek
		cout<<"Isteginiz nedir?\n1)Cay\n2)Kahve\n3)Kola\n4)Ayran\n5)Soda\n6)Su\n7)Hicbiri\n";
		cin>>secenek;
		//secenege gore islem yapilacak
		if(secenek==1)
		{
			cout<<"Cay hemen geliyor";
			//Robot eski konumuna dönmek için tam ters şekilde ilerleyecek
			for(j=5;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==2)
		{
			cout<<"Kahve hemen geliyor";
			//Robot eski konumuna dönmek için tam ters şekilde ilerleyecek
			for(j=5;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==3)
		{
			cout<<"Kola hemen geliyor";
			//Robot eski konumuna dönmek için tam ters şekilde ilerleyecek
			for(j=5;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==4)
		{
			cout<<"Ayran hemen geliyor";
			//Robot eski konumuna dönmek için tam ters şekilde ilerleyecek
			for(j=5;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==5)
		{
			cout<<"Soda hemen geliyor";
			//Robot eski konumuna dönmek için tam ters şekilde ilerleyecek
			for(j=5;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==6)
		{
			cout<<"Su hemen geliyor";
			//Robot eski konumuna dönmek için tam ters şekilde ilerleyecek
			for(j=5;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==7)
		{
			cout<<"İyi oturmalar.";
			//Robot eski konumuna dönmek için tam ters şekilde ilerleyecek
			for(j=5;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
	}
	else if(masa2==1)
	{
			//Robotu hareket ettiriyoruz
		for(j=0;j<=10;j++)
		{
		cout<<"y="<<j<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		for(i=0;i>=-10;i--)
		{
		cout<<"x="<<i<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		cout<<"Isteginiz nedir?\n1)Cay\n2)Kahve\n3)Kola\n4)Ayran\n5)Soda\n6)Su7)Hicbiri\n";
		cin>>secenek;
		if(secenek==1)
		{
			cout<<"Cay hemen geliyor";
			for(j=10;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==2)
		{
			cout<<"Kahve hemen geliyor";
			for(j=10;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==3)
		{
			cout<<"Kola hemen geliyor";
			for(j=10;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==4)
		{
			cout<<"Ayran hemen geliyor";
			for(j=10;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==5)
		{
			cout<<"Soda hemen geliyor";
			for(j=10;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==6)
		{
			cout<<"Su hemen geliyor";
			for(j=10;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==7)
		{
			cout<<"İyi oturmalar.";
			for(j=10;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
	}
	else if(masa3==1)
	{
			//Robotu hareket ettiriyoruz
		for(j=0;j<=15;j++)
		{
		cout<<"y="<<j<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		for(i=0;i>=-10;i--)
		{
		cout<<"x="<<i<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		cout<<"Isteginiz nedir?\n1)Cay\n2)Kahve\n3)Kola\n4)Ayran\n5)Soda\n6)Su7)Hicbiri\n";
		cin>>secenek;
		if(secenek==1)
		{
			cout<<"Cay hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==2)
		{
			cout<<"Kahve hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==3)
		{
			cout<<"Kola hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==4)
		{
			cout<<"Ayran hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{	
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==5)
		{
			cout<<"Soda hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==6)
		{
			cout<<"Su hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==7)
		{
			cout<<"İyi oturmalar.";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-10;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
	}
	else if(masa4==1)
	{
			//Robotu hareket ettiriyoruz
		for(j=0;j<=15;j++)
		{	
		cout<<"y="<<j<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		for(i=0;i>=-5;i--)
		{
		cout<<"x="<<i<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		cout<<"Isteginiz nedir?\n1)Cay\n2)Kahve\n3)Kola\n4)Ayran\n5)Soda\n6)Su7)Hicbiri\n";
		cin>>secenek;
		if(secenek==1)
		{
			cout<<"Cay hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-5;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==2)
		{
			cout<<"Kahve hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-5;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==3)
		{
			cout<<"Kola hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-5;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==4)
		{
			cout<<"Ayran hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-5;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==5)
		{
			cout<<"Soda hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-5;i<=0;i++)
			{	
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==6)
		{
			cout<<"Su hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-5;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==7)
		{
			cout<<"İyi oturmalar.";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=-5;i<=0;i++)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
	}
	else if(masa5==1)
	{
			//Robotu hareket ettiriyoruz
		for(j=0;j<=15;j++)
		{
		cout<<"y="<<j<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		for(i=0;i<=5;i++)
		{
		cout<<"x="<<i<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		cout<<"Isteginiz nedir?\n1)Cay\n2)Kahve\n3)Kola\n4)Ayran\n5)Soda\n6)Su7)Hicbiri\n";
		cin>>secenek;
		if(secenek==1)
		{
			cout<<"Cay hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=5;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==2)
		{
			cout<<"Kahve hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=5;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==3)
		{
			cout<<"Kola hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=5;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==4)
		{
			cout<<"Ayran hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=5;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==5)
		{
			cout<<"Soda hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=5;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==6)
		{
			cout<<"Su hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=5;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==7)
		{
			cout<<"İyi oturmalar.";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=5;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
	}
	else if(masa6==1)
	{
			//Robotu hareket ettiriyoruz
		for(j=0;j<=15;j++)
		{
		cout<<"y="<<j<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		for(i=0;i<=10;i++)
		{
		cout<<"x="<<i<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		cout<<"Isteginiz nedir?\n1)Cay\n2)Kahve\n3)Kola\n4)Ayran\n5)Soda\n6)Su7)Hicbiri\n";
		cin>>secenek;
		if(secenek==1)
		{
			cout<<"Cay hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==2)
		{
			cout<<"Kahve hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==3)
		{
			cout<<"Kola hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==4)
		{
			cout<<"Ayran hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==5)
		{
			cout<<"Soda hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==6)
		{
			cout<<"Su hemen geliyor";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==7)
		{
			cout<<"İyi oturmalar.";
			for(j=15;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
	}
	else if(masa7==1)
	{
			//Robotu hareket ettiriyoruz
		for(j=0;j<=10;j++)
		{
		cout<<"y="<<j<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		for(i=0;i<=10;i++)
		{
		cout<<"x="<<i<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		cout<<"Isteginiz nedir?\n1)Cay\n2)Kahve\n3)Kola\n4)Ayran\n5)Soda\n6)Su7)Hicbiri\n";
		cin>>secenek;
		if(secenek==1)
		{
			cout<<"Cay hemen geliyor";
			for(j=10;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==2)
		{
			cout<<"Kahve hemen geliyor";
			for(j=10;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==3)
		{
			cout<<"Kola hemen geliyor";
			for(j=10;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==4)
		{
			cout<<"Ayran hemen geliyor";
			for(j=10;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==5)
		{
			cout<<"Soda hemen geliyor";
			for(j=10;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==6)
		{
			cout<<"Su hemen geliyor";
			for(j=10;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==7)
		{
			cout<<"İyi oturmalar.";
			for(j=10;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
	}
	else if(masa8==1)
	{
			//Robotu hareket ettiriyoruz
		for(j=0;j<=5;j++)
		{
		cout<<"y="<<j<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		for(i=0;i<=10;i++)
		{
		cout<<"x="<<i<<"\t";
		}
		cout<<"\n";
		cout<<"Isteginiz nedir?\n1)Cay\n2)Kahve\n3)Kola\n4)Ayran\n5)Soda\n6)Su7)Hicbiri\n";
		cin>>secenek;
		if(secenek==1)
		{
			cout<<"Cay hemen geliyor";
			for(j=5;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==2)
		{
			cout<<"Kahve hemen geliyor";
			for(j=5;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==3)
		{
			cout<<"Kola hemen geliyor";
			for(j=5;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==4)
		{
			cout<<"Ayran hemen geliyor";
			for(j=5;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==5)
		{
			cout<<"Soda hemen geliyor";
			for(j=5;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==6)
		{
			cout<<"Su hemen geliyor";
			for(j=5;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
		if(secenek==7)
		{
			cout<<"İyi oturmalar.";
			for(j=5;j>=0;j--)
			{
			cout<<"y="<<j<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
			for(i=10;i>=0;i--)
			{
			cout<<"x="<<i<<"\t";
			}
			cout<<"\n";
		}
	}
}

 

Küçük bir seranız olduğunu düşünelim ve sıcaklık çok arttığı zaman fanlar yardımıyla içeriyi havalandırsın toplamda 2 tane fan bulunsun sürekli olarak ortam sıcaklığını ölçsün sensör olarak DHT22 sıcaklık nem sensörünü kullanalım fan olarakta elinizde varsa küçük fanlardan bağlayabilirsiniz yoksa bir led bağlayarak test edebilirsiniz. Programda if deyimini kullanacağız size yabancı geldiyse buradan konu anlatıma buradan ise örneklere bakabilirsiniz. Hemen kodlara geçiyorum sorularınız olursa yorumlardan iletebilirsiniz arkadaşlar.

#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Basit Sera Uygulamasi");
 dht.begin();
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
}

void loop() {
 delay(2000);
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("DHT sensorunden veri okunamadi!");
  return;
 }
 if(t>=40)
 {
   Serial.print("Sera sicakligi=");
   Serial.print(t);
   Serial.print("Fanlar calistiriliyor...");
   digitalWrite(3, HIGH);
   digitalWrite(4, HIGH);
 }
 else
 {
   Serial.print("Sera sicakligi=");
   Serial.print(t);
   Serial.print("Fanlar durduruluyor...");
   digitalWrite(3, LOW);
   digitalWrite(4, LOW);
 }
}

Uygulamanın Proteus programındaki çizimi aşağıda verilmiştir benzer bir çizimi yapıp sizde kodunuzu deneyebilirsiniz

Döngülerin konu anlatımını yaptıktan sonra örneklere geçelim ne kadar çok örnek yaparsak o kadar çok kendimizi geliştiririz bu yüzden bolca örnek yapmalıyız arkadaşlar ve kodlar kendimiz tek tek yazmalıyız hadi örneklere geçelim.

1)Ekrana 100 kere Merhaba Dünya yazdıran program.

#include <iostream>
using namespace std;
int i;
main(){
  for(i=0;i<100;i++)
  {
    cout<<"Merhaba Dunya\n";
  }
}

2)1 den 100 e kadar sayıların toplamını bulan program.

#include <iostream>
using namespace std;
int i,toplam;
main(){
  for(i=1;i<=100;i++)
  {
  toplam=toplam+i;
  }
  cout<<"Toplam="<<toplam;
}

3)Klavyeden girilen 10 tane sayının kaç tanesinin çift kaç tanesinin tek olduğunu bulan program.

#include <iostream>
using namespace std;
int tek,cift,i,sayi;
main(){
  for(i=0;i<10;i++)
  {
    cout<<i+1<<".sayiyi girin=";
    cin>>sayi;
    if(sayi%2==0)
    {
      cift=cift+1;
    }
    else
    {
      tek=tek+1;
    }
  }
  cout<<"Cift sayi adeti="<<cift<<" tek sayi adeti="<<tek;
}

4)Klavyeden girilen n tane sayının toplamını bulan program.

#include <iostream>
using namespace std;
int toplam,sayi,i,n;
main(){
	cout<<"n degerini girin=";
	cin>>n;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    cout<<"Bir sayi girin=";
    cin>>sayi;
    toplam=toplam+sayi;
  }
  cout<<"Sayilarin toplami="<<toplam;
}

5)Klavyeden girilen n tane sayının ortalamasını bulan program.

#include <iostream>
using namespace std;
int n,i,toplam,sayi;
float ortalama;
main(){
  cout<<"n degerini girin=";
  cin>>n;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
    cout<<i+1<<".sayini girin=";
    cin>>sayi;
    toplam=toplam+sayi;
  }
  ortalama=toplam*1.0/n;
  cout<<"Ortalama="<<ortalama;
}

 

Eat, Sleep, Code Repeat…

Hayatımızın döngüsü de bu şekilde değilmi yazılımcılar olarak 🙂 Ye uyu kodunu yaz ve başa dön döngüler tam olarak budur. Bir döngü yazarsınız ve döngü döndüğü sürece yapılacaklar diye devam edersiniz. For döngüsü C++ programlama dilinde ve diğer birçok dil de kullanılır. kullanımına bakacak olursak

for(i=baslangicdegeri ; i<=sınırdegeri ; i++){

Çalışacak kodlar

}

i diye bahsettiğimiz herhangi bir değişken olabilir a da diyebilirsiniz x de size kalmış yani her döngünün bir başlangıç değeri vardır birde bitiş hayatımızdan örnek verelim yine başlangıç zamanı doğduğumuz gün bitiş ise öldüğümüz gün olarak düşünebiliriz. burdada başlangıç değeri döngünün başlangıç değeri genel olarak 0 değerini kullanacağız. sınırdeğeri ise döngü ne zaman bitecek ne zaman sonlanacak bunu ifade ederiz örneğin i<=10 dediğimizde döngü sadece i 10 dan küçük yada eşit olduğunda çalışacaktır aksi takdirde döngüden çıkıp programa devam edecektir. Peki bu i değeri nasıl değişecek i++ da bu anlamdadır açılımı i=i+1 dir yani demek istediği her döngü döndüğünde i ye 1 ekler böylece i sürekli artacaktır. i++ yerine i– gibi değerler de yazabiliriz.

fordan sonra süslü parantezlerimizi açıp döngüde dönecek kod dizisini yazıyoruz. evet hemen küçük bir örnek ile bu konuyu noktalayıp diğer örnekler için başka yazıya geçelim

#include <iostream>
using namespace std;
int i,sinir;
main(){
  cout<<"Bir sinir degeri giriniz=";
  cin>>sinir;
  for(i=0;i<sinir;i++)
  {
    //toplamda sınır değeri kadar dongu donecektir.
    cout<<i<<".dongu donuyor\n";
  }
}

 

Arduino nun en temel uygulamalarından biri olan DHT22 sıcaklık nem sensörüyle ortamın sıcaklığını ve nemini ölçme uygulamasıyla başlıyoruz. Yemek tarifi gibi tarif olacak ama sonunda iyi anlayacağımıza inanıyorum 🙂

Gerekli malzemeler:

1 adet Arduino

1 adet DHT22 sıcaklık nem sensörü

3 adet dişi erkek jumper kablo

Hazırlanışı:

DHT22 nin VCC pinini yani + ucunu arduinonun 5V girişine bağlıyoruz. GND pinini yani – ucunu ise arduinonun GND girişine bağlıyoruz DHT22 dijital çıkış veren bir sensör o yüzden data pinini arduinonun dijital 2.girişine bağlıyoruz. 3.ping boş kalacak.

Arduino yu USB kablosu ile bilgisayara bağlıyoruz.

Kod yazımı için:

Kodumuzu yazmadan önce DHT22 kütüphanesini indirmemiz gerekiyor bunun için taslak sekmesinden library ekle kısmında libraryleri düzenleyi seçiyoruz.arama kısmında DHT22 yazıyoruz ve DHT sensor library kütüphanesinin 1.2.3 sürümünü kuruyoruz. Sürüme dikkat etmenizi öneririm aksi takdirde kodunuz çalışmayabilir.

Kod:

#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("DHTxx test!");
 dht.begin();
}

void loop() {
 delay(2000);
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();
 float f = dht.readTemperature(true);
 if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
  Serial.println("DHT sensorunden veri okunamadi!");
  return;
 }
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
 Serial.print("Nem: ");
 Serial.print(h);
 Serial.print(" %\t");
 Serial.print("Sicaklık: ");
 Serial.print(t);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(f);
 Serial.print(" *F\t");
 Serial.print("Sicaklik index: ");
 Serial.print(hic);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(hif);
 Serial.println(" *F");
}

Evet gördüğünüz gibi C++ örneklerine yazım çok çok benzer burada yabancı kelimeler

dht.begin dht kütüphanesinden gelir ve sensörü çalıştırır. Aynı şekilde dht.readHumidity(), dht.readTemperature(), dht.readTemperature(true) ifadeleri de kütüphaneden gelmektedir. sıcaklık ölçüm, nem ölçüm ve sıcaklıüı fahrenheit cinsinden ölçüm anlamına gelmektedir dht.computeHeatIndex ifadesin de sıcaklık indexini bulmak için kullanılan fonksiyondur.

if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
return;
}

kısmında yapılan işlemde şu sensörden sıcaklık, nem yada fahrenheit cinsinden sıcaklık değerleri alınamazsa sensörden değer alınamadığını söyleyip tekrar denenmesini sağlayan kısımdır.

evet arkadaşlar arduino da ilk örneğimiz bu şekilde takıldığınız bir kısım olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. kolay gelsin